Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Buhalterio kalendorius

split_long.png
Būtini atlikti darbai iki vasario 15 d.

 

Iki 2023-02-15

 

2023-02-15 Deklaruoti Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija (KIT711) Suskleisti «
Mokestis Nekilnojamojo turto mokestis
Mokestinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-12-31

Pateikiama tinkamai užpildyta  deklaracijos KIT711 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės  29 d. įsakymu Nr. VA-40.

Juridiniai asmenys, kuriems kalendorinių metų sausio 1 dieną priklauso nuosavas ir (arba) įsigyjamas nekilnojamasis turtas, teikdami metinę deklaraciją KIT711 už 2016 metus, kartu turi deklaruoti ir 2017 m. pirmų trijų ketvirčių mokėtinus avansinius mokesčius.

 

2023-02-15 Deklaruoti Akcizų deklaracija (FR0630) Suskleisti «
Mokestis Akcizai
Mokestinis laikotarpis 2023-02-01 - 2023-02-28

Pagal Akcizų įstatymo nuostatas akcizų mokėtojai yra: sandėlių savininkai, registruoti gavėjai, registruoti siuntėjai, laikinai registruoti gavėjai, taip pat kiti asmenys, kurie pagal Akcizų įstatymo nuostatas privalo deklaruoti ir mokėti akcizus.

Šie asmenys, Akcizų įstatymo 10, 14, 15, 16, 50, 56, 60, 67 ir 68 straipsniuose nurodytam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, privalo apskaičiuoti į biudžetą mokėtiną (iš biudžeto grąžintiną) Prekių akcizų sumą.

Ši suma, vadovaujantis Akcizų įstatymu ir taisyklėmis, apskaičiuojama užpildytoje FR0630 formos deklaracijoje ar FR0630A formos deklaracijoje ir atitinkamuose jų prieduose, patvirtintus VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-106 ,,Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

 

2023-02-15 Deklaruoti Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracija (FR0566) Suskleisti «
Mokestis Angliavandenilių išteklių mokestis
Mokestinis laikotarpis 2022-10-01 - 2022-12-31
Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos FR0566 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu  Nr. V-232 „Dėl  Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracijos FR0566 formos užpildymo taisyklių patvirtinimo“.

 

2023-02-15 Deklaruoti Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracija (FR0523) Suskleisti «
Mokestis Mokestis už aplinkos teršimą
Mokestinis laikotarpis 2022-01-01 - 2022-12-31
Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos FR0523 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“.

 

2023-02-15 Deklaruoti Dividendų pelno mokesčio deklaracija (FR0640) Suskleisti «
Mokestis Pelno mokestis
Mokestinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-01-31
Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis“ ir FR0640G priedas „III. Iš užsienio vienetų gauti apmokestinami dividendai ir nuo jų apskaičiuotas pelno mokestis“.
Šios formos patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr.VA-101 ,,Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“.

 

2023-02-15 Deklaruoti Asmens akcizų deklaracija (FR0630A) Suskleisti «
Mokestis Akcizai
Mokestinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-01-31
FR0630A

 

2023-02-15 Deklaruoti Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija (KIT711) Suskleisti «
Mokestis Nekilnojamojo turto mokestis
Mokestinis laikotarpis 2022-01-01 - 2022-12-31

Pateikiama tinkamai užpildyta  deklaracijos KIT711 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės  29 d. įsakymu Nr. VA-40.

Juridiniai asmenys, kuriems kalendorinių metų sausio 1 dieną priklauso nuosavas ir (arba) įsigyjamas nekilnojamasis turtas, teikdami metinę deklaraciją KIT711 už 2016 metus, kartu turi deklaruoti ir 2017 m. pirmų trijų ketvirčių mokėtinus avansinius mokesčius.

 

2023-02-15 Deklaruoti Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės atliekomis deklaracija (FR0524) Suskleisti «
Mokestis Mokestis už aplinkos teršimą
Mokestinis laikotarpis 2022-01-01 - 2022-12-31
Pateikiama užpildyta deklaracijos FR0524 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“.

 

2023-02-15 Deklaruoti Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracija (FR0522) Suskleisti «
Mokestis Mokestis už aplinkos teršimą
Mokestinis laikotarpis 2022-01-01 - 2022-12-31
Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos FR0522 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“.

 

2023-02-15 Deklaruoti Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracija (FR0313) Suskleisti «
Mokestis Pelno mokestis
Mokestinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-01-31

Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos FR0313 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 40 ,,Dėl Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo“.

 

2023-02-15 Mokėti Pelno mokestis Suskleisti «
Deklaracijos forma Dividendų pelno mokesčio deklaracija (FR0640)
Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracija (FR0313)
Mokestinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-01-31
Įmokos kodas 1001 Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu
Sumokamas pelno mokestis.

 

2023-02-15 Mokėti Gyventojų pajamų mokestis Suskleisti «
Deklaracijos forma Mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija (GPM313)
Mokestinis laikotarpis 2023-02-01 - 2023-02-28
Įmokos kodas 1311 Gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės pajamų
1411 Gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojams su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės išmokų

Sumokamas gyventojų pajamų mokestis.
Jei mokestį išskaičiuojantis asmuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias atitinkamo mėnesio mokestinio laikotarpio išmokas moka dalimis ir per tą mėnesį išmoka visą išmoką, tai mokestį išskaičiuojantis asmuo privalo išskaičiuotą pajamų mokestį sumokėti į biudžetą iki to mėnesio 15 dienos, jeigu paskutinė išmokos dalis išmokėta iki to mėnesio 15 dienos.

Jeigu paskutinė išmokos dalis išmokėta po to mėnesio 15 dienos, tai mokestį išskaičiuojantis asmuo išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki to mėnesio paskutinės dienos.

 

2023-02-15 Deklaruoti Mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija (GPM313) Suskleisti «
Mokestis Gyventojų pajamų mokestis
Mokestinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-01-31

Pateikiama tinkamai užpildyta Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-121.

 

2023-02-15 Mokėti Akcizai Suskleisti «
Deklaracijos forma Akcizų deklaracija (FR0630)
Mokestinis laikotarpis 2023-02-01 - 2023-02-28
Įmokos kodas 1001 Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu

Pagal Akcizų įstatymo nuostatas akcizų mokėtojai yra: sandėlių savininkai, registruoti gavėjai, registruoti siuntėjai, laikinai registruoti gavėjai, taip pat kiti asmenys, kurie pagal Akcizų įstatymo nuostatas privalo deklaruoti ir mokėti akcizus.

Šie asmenys, Akcizų įstatymo 10, 14, 15, 16, 50, 56, 60, 67 ir 68 straipsniuose nurodytam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, privalo apskaičiuoti į biudžetą mokėtiną (iš biudžeto grąžintiną) Prekių akcizų sumą.

 

2023-02-15 Deklaruoti Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracija (KIT709) Suskleisti «
Mokestis Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
Mokestinis laikotarpis 2022-01-01 - 2022-12-31
Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos KIT709 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-614/VA-99 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo“.

 

2023-02-15 Deklaruoti Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracija (KIT717) Suskleisti «
Mokestis Mokestis už aplinkos teršimą
Mokestinis laikotarpis 2022-01-01 - 2022-12-31

Pateikiama užpildyta Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 forma ir jos priedo KIT717F forma, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir VMI prie FM viršininko 2016 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-5/VA-1 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos pildymo taisyklių, mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos ir jos priedo KIT717F patvirtinimo“.

 

2023-02-15 Deklaruoti Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija (FR0521) Suskleisti «
Mokestis Mokestis už aplinkos teršimą
Mokestinis laikotarpis 2022-01-01 - 2022-12-31
Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos FR0521 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“.

 

2023-02-15 Mokėti Mokestis už aplinkos teršimą Suskleisti «
Deklaracijos forma Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės atliekomis deklaracija (FR0524)
Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracija (FR0523)
Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija (FR0521)
Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracija (FR0522)
Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracija (KIT717)
Mokestinis laikotarpis 2022-01-01 - 2022-12-31
Įmokos kodas 1001 Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu
Sumokamas aplinkos teršimo mokestis.

 

2023-02-15 Mokėti Angliavandenilių išteklių mokestis Suskleisti «
Deklaracijos forma Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracija (FR0566)
Mokestinis laikotarpis 2022-10-01 - 2022-12-31
Įmokos kodas 1001 Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu
Sumokamas angliavandenilių išteklių mokestis.

 

2023-02-15 Deklaruoti Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracija (GPM312) Suskleisti «
Mokestis Gyventojų pajamų mokestis
Mokestinis laikotarpis 2022-01-01 - 2022-12-31
Pateikiama Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 forma, jos priedai „Nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos išmokos“ GPM312L forma ir  „Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos išmokos“ GPM312U forma, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9.

 

2023-02-15 Mokėti Mokestis už valstybinius gamtos išteklius Suskleisti «
Deklaracijos forma Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracija (KIT709)
Mokestinis laikotarpis 2022-01-01 - 2022-12-31
Įmokos kodas 1001 Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu
Sumokamas valstybinių gamtos išteklių naudojimo mokestis.

 

2023-02-15 Mokėti Mokestis už valstybinius gamtos išteklius Suskleisti «
Deklaracijos forma Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracija (KIT708)
Mokestinis laikotarpis 2022-10-01 - 2022-12-31
Įmokos kodas 1001 Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu
Sumokamas valstybinių gamtos išteklių naudojimo mokestis.

 

2023-02-15 Mokėti Privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir stačiojo miško pardavimo pajamų Suskleisti «
Deklaracijos forma Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracija (FR0463)
Mokestinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-01-31
Įmokos kodas 1001 Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu

Sumokami privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. miško valdytojo, fizinio asmens, privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

Miško valdytojai, fiziniai asmenys, privalomuosius atskaitymus privalo apskaičiuoti ir tinkamai užpildytą deklaracijos FR0463 formą pateikti VMI, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos.

Privalomieji atskaitymai turi būti sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iki nustatyto deklaracijos FR0463 formos pateikimo termino pabaigos. Miško valdytojai, fiziniai asmenys, privalomuosius atskaitymus į Lietuvos valstybės biudžetą moka šiais terminais:
- iki kito mokestinio laikotarpio, einančio po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos, deklaracijos FR0463 forma pateikiama ir priklausanti mokėti privalomųjų atskaitymų suma mokama už 2019 m. ar vėlesnius mokestinius laikotarpius;
-. iki 2019 m. gegužės 1 d. deklaracijos FR0463 forma pateikiama ir priklausanti mokėti privalomųjų atskaitymų suma mokama už 2018 m. antrąjį pusmetį.

 

2023-02-15 Deklaruoti Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracija (FR0522) Suskleisti «
Mokestis Mokestis už aplinkos teršimą
Mokestinis laikotarpis 2022-01-01 - 2022-12-31
Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos FR0522 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“.

 

2023-02-15 Deklaruoti Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracija (FR0523) Suskleisti «
Mokestis Mokestis už aplinkos teršimą
Mokestinis laikotarpis 2022-01-01 - 2022-12-31
Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos FR0523 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“.

 

2023-02-15 Deklaruoti Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracija (FR0313) Suskleisti «
Mokestis Pelno mokestis
Mokestinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-01-31

Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos FR0313 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 40 ,,Dėl Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo“.

 

2023-02-15 Deklaruoti Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija (KIT711) Suskleisti «
Mokestis Nekilnojamojo turto mokestis
Mokestinis laikotarpis 2022-01-01 - 2022-12-31

Pateikiama tinkamai užpildyta  deklaracijos KIT711 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės  29 d. įsakymu Nr. VA-40.

Juridiniai asmenys, kuriems kalendorinių metų sausio 1 dieną priklauso nuosavas ir (arba) įsigyjamas nekilnojamasis turtas, teikdami metinę deklaraciją KIT711 už 2016 metus, kartu turi deklaruoti ir 2017 m. pirmų trijų ketvirčių mokėtinus avansinius mokesčius.2023-02-15 Deklaruoti Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės atliekomis deklaracija (FR0524) Suskleisti «
Mokestis Mokestis už aplinkos teršimą
Mokestinis laikotarpis 2022-01-01 - 2022-12-31
Pateikiama užpildyta deklaracijos FR0524 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“.
 
Kategorija MOKESČIŲ KALENDORIUS
Data 2023-01-27 - 2023-02-15
 
> Atgal

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

U Ž D U O K I T E   K L A U S I M Ą

             info@infolangas.lt

D Ė M E S I O ! ! !

D Ė M E S I O ! ! !

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

Buhalterio kalendorius

<
2024 m. vasaris
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
29
30
31
1
2
3
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

split

split

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2024-uosius paskelbė NATO ir Europos Sąjungos metais; Dainų šventės metais; Diplomatų Lozoraičių metais

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!