Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Buhalterio kalendorius

split_long.png
Būtini atlikti darbai iki balandžio 17 d.

 

Iki 2023-04-17

2023-04-17 Deklaruoti Azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracija (FR0584) Suskleisti «
Mokestis Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Mokestinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-03-31

Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos FR0584 forma (mokesčių mokėtojams, organizuojantiems bingo, totalizatorių, lažybas), patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-290 „Dėl loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų formų bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (VMI prie FM viršininko 2016 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. VA- 23 redakcija).

 

2023-04-17 Deklaruoti Asmens akcizų deklaracija (FR0630A) Suskleisti «
Mokestis Akcizai
Mokestinis laikotarpis 2023-03-01 - 2023-03-31
FR0630A

 

2023-04-17 Mokėti Privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir stačiojo miško pardavimo pajamų Suskleisti «
Deklaracijos forma Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracija (FR0463)
Mokestinis laikotarpis 2023-03-01 - 2023-03-31
Įmokos kodas 1001 Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu

Sumokami privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. miško valdytojo, fizinio asmens, privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

Miško valdytojai, fiziniai asmenys, privalomuosius atskaitymus privalo apskaičiuoti ir tinkamai užpildytą deklaracijos FR0463 formą pateikti VMI, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos.

Privalomieji atskaitymai turi būti sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iki nustatyto deklaracijos FR0463 formos pateikimo termino pabaigos.

Miško valdytojai, fiziniai asmenys, privalomuosius atskaitymus į Lietuvos valstybės biudžetą moka šiais terminais:
- iki kito mokestinio laikotarpio, einančio po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos, deklaracijos FR0463 forma pateikiama ir priklausanti mokėti privalomųjų atskaitymų suma mokama už 2019 m. ar vėlesnius mokestinius laikotarpius;
-. iki 2019 m. gegužės 1 d. deklaracijos FR0463 forma pateikiama ir priklausanti mokėti privalomųjų atskaitymų suma mokama už 2018 m. antrąjį pusmetį.

 

2023-04-17 Mokėti Loterijų ir azartinių lošimų mokestis Suskleisti «
Deklaracijos forma Azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracija (FR0584)
Loterijų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracija (FR0583)
Mokestinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-03-31
Įmokos kodas 1001 Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu

Sumokamas loterijų ir azartinių lošimų mokestis.

 

2023-04-17 Mokėti Akcizai Suskleisti «
Deklaracijos forma Akcizų deklaracija (FR0630)
Asmens akcizų deklaracija (FR0630A)
Mokestinis laikotarpis 2023-03-01 - 2023-03-31
Įmokos kodas 1001 Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu

Pagal Akcizų įstatymo nuostatas akcizų mokėtojai yra: sandėlių savininkai, registruoti gavėjai, registruoti siuntėjai, laikinai registruoti gavėjai, taip pat kiti asmenys, kurie pagal Akcizų įstatymo nuostatas privalo deklaruoti ir mokėti akcizus.

Šie asmenys, Akcizų įstatymo 10, 14, 15, 16, 50, 56, 60, 67 ir 68 straipsniuose nurodytam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, privalo apskaičiuoti į biudžetą mokėtiną (iš biudžeto grąžintiną) Prekių akcizų sumą.

 

2023-04-17 Mokėti Pelno mokestis Suskleisti «
Deklaracijos forma Dividendų pelno mokesčio deklaracija (FR0640)
Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracija (FR0313)
Mokestinis laikotarpis 2023-03-01 - 2023-03-31
Įmokos kodas 1001 Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu
Sumokamas pelno mokestis.

 

2023-04-17 Deklaruoti Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracija (FR0313) Suskleisti «
Mokestis Pelno mokestis
Mokestinis laikotarpis 2023-03-01 - 2023-03-31

Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos FR0313 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 40 ,,Dėl Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo“.

 

2023-04-17 Deklaruoti Dividendų pelno mokesčio deklaracija (FR0640) Suskleisti «
Mokestis Pelno mokestis
Mokestinis laikotarpis 2023-03-01 - 2023-03-31
Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis“ ir FR0640G priedas „III. Iš užsienio vienetų gauti apmokestinami dividendai ir nuo jų apskaičiuotas pelno mokestis“.
Šios formos patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr.VA-101 ,,Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“.

 

2023-04-17 Mokėti Gyventojų pajamų mokestis Suskleisti «
Deklaracijos forma Mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija (GPM313)
Mokestinis laikotarpis 2023-04-01 - 2023-04-30
Įmokos kodas 1311 Gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės pajamų
1411 Gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojams su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės išmokų

Sumokamas gyventojų pajamų mokestis.
Jei mokestį išskaičiuojantis asmuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias atitinkamo mėnesio mokestinio laikotarpio išmokas moka dalimis ir per tą mėnesį išmoka visą išmoką, tai mokestį išskaičiuojantis asmuo privalo išskaičiuotą pajamų mokestį sumokėti į biudžetą iki to mėnesio 15 dienos, jeigu paskutinė išmokos dalis išmokėta iki to mėnesio 15 dienos.

Jeigu paskutinė išmokos dalis išmokėta po to mėnesio 15 dienos, tai mokestį išskaičiuojantis asmuo išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki to mėnesio paskutinės dienos.

 

2023-04-17 Deklaruoti Mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija (GPM313) Suskleisti «
Mokestis Gyventojų pajamų mokestis
Mokestinis laikotarpis 2023-03-01 - 2023-03-31

Pateikiama tinkamai užpildyta Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-121.

 

2023-04-17 Deklaruoti Akcizų deklaracija (FR0630) Suskleisti «
Mokestis Akcizai
Mokestinis laikotarpis 2023-03-01 - 2023-03-31

Pagal Akcizų įstatymo nuostatas akcizų mokėtojai yra: sandėlių savininkai, registruoti gavėjai, registruoti siuntėjai, laikinai registruoti gavėjai, taip pat kiti asmenys, kurie pagal Akcizų įstatymo nuostatas privalo deklaruoti ir mokėti akcizus.

Šie asmenys, Akcizų įstatymo 10, 14, 15, 16, 50, 56, 60, 67 ir 68 straipsniuose nurodytam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, privalo apskaičiuoti į biudžetą mokėtiną (iš biudžeto grąžintiną) Prekių akcizų sumą.

Ši suma, vadovaujantis Akcizų įstatymu ir taisyklėmis, apskaičiuojama užpildytoje FR0630 formos deklaracijoje ar FR0630A formos deklaracijoje ir atitinkamuose jų prieduose, patvirtintus VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-106 ,,Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

 

2023-04-17 Mokėti Akcizai Suskleisti «
Deklaracijos forma Akcizų deklaracija (FR0630)
Mokestinis laikotarpis 2023-04-01 - 2023-04-30
Įmokos kodas 1001 Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu

Pagal Akcizų įstatymo nuostatas akcizų mokėtojai yra: sandėlių savininkai, registruoti gavėjai, registruoti siuntėjai, laikinai registruoti gavėjai, taip pat kiti asmenys, kurie pagal Akcizų įstatymo nuostatas privalo deklaruoti ir mokėti akcizus.

Šie asmenys, Akcizų įstatymo 10, 14, 15, 16, 50, 56, 60, 67 ir 68 straipsniuose nurodytam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, privalo apskaičiuoti į biudžetą mokėtiną (iš biudžeto grąžintiną) Prekių akcizų sumą.

 

2023-04-17 Deklaruoti Loterijų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracija (FR0583) Suskleisti «
Mokestis Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Mokestinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-03-31

Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos FR0583 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-290 „Dėl loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų formų bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo“(VMI prie FM viršininko 2016 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. VA- 23 redakcija).

 

2023-04-17 Deklaruoti Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracija (FR0463) Suskleisti «
Mokestis Privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir stačiojo miško pardavimo pajamų
Mokestinis laikotarpis 2023-03-01 - 2023-03-31

Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos FR0463 forma.

Forma ir jos pildymo bei pateikimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr.V-179 „Dėl Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“.

 

2023-04-17 Deklaruoti Akcizų deklaracija (FR0630) Suskleisti «
Mokestis Akcizai
Mokestinis laikotarpis 2023-04-01 - 2023-04-30

Pagal Akcizų įstatymo nuostatas akcizų mokėtojai yra: sandėlių savininkai, registruoti gavėjai, registruoti siuntėjai, laikinai registruoti gavėjai, taip pat kiti asmenys, kurie pagal Akcizų įstatymo nuostatas privalo deklaruoti ir mokėti akcizus.

Šie asmenys, Akcizų įstatymo 10, 14, 15, 16, 50, 56, 60, 67 ir 68 straipsniuose nurodytam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, privalo apskaičiuoti į biudžetą mokėtiną (iš biudžeto grąžintiną) Prekių akcizų sumą.

Ši suma, vadovaujantis Akcizų įstatymu ir taisyklėmis, apskaičiuojama užpildytoje FR0630 formos deklaracijoje ar FR0630A formos deklaracijoje ir atitinkamuose jų prieduose, patvirtintus VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-106 ,,Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“. 
Kategorija MOKESČIŲ KALENDORIUS
Data 2023-03-15 - 2023-04-17
 
> Atgal

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

U Ž D U O K I T E   K L A U S I M Ą

             info@infolangas.lt

D Ė M E S I O ! ! !

D Ė M E S I O ! ! !

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

Buhalterio kalendorius

<
2024 m. birželis
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
27
28
29
30
31
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

split

split

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2024-uosius paskelbė NATO ir Europos Sąjungos metais; Dainų šventės metais; Diplomatų Lozoraičių metais

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!