Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Komentarai ir konsultacijos

split_long.png
Pakeistas Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas 2018 12 06

 

Įsakymu nustatyta, kokius kriterijus turi atitikti darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį:

 

 „21.1. yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje;

21.2. nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam neiškelta bankroto byla;

21.3. neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ar Valstybinio socialinio draudimo fondui;

21.4. darbdavio vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95 ir 540 straipsnius;

21.5. darbdaviui per pastaruosius vienerius metus nebuvo skirta bauda už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56 ir 57 straipsniuose nustatytus pažeidimus.

 

22. Jeigu darbdavys neatitinka Aprašo 21.3 papunktyje nustatyto reikalavimo, Užimtumo tarnybos darbuotojas paprašo kompetentingos institucijos per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pateikti patikslintą informaciją. Jeigu nesilaikoma Aprašo 24 punkte nustatytų reikalavimų, nurodoma per protingą terminą ištaisyti trūkumus.(...)

 

 Kiek laiko galioja leidimas dirbti?

 

„34. Leidimas dirbti užsieniečiui išduodamas iki 2 metų. Leidimo dirbti galiojimas nustatomas įvertinus Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius.

 

35. Užsieniečiui, kuris atvyksta dirbti kaip stažuotojas ar praktikantas, leidimas dirbti išduodamas vieneriems metams.

 

36. Užsieniečiui, kuris yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo auka, leidimas dirbti išduodamas vieneriems metams leidimo laikinai gyventi laikotarpiu."

 

 Leidimo dirbti galiojimo pratęsimas

 

„37. Leidimo dirbti galiojimas gali būti pratęsiamas esant būtinybei, jeigu leidimas dirbti buvo išduotas trumpesniam nei 2 metų laikotarpiui.

 

38. Leidimo dirbti, išduoto užsieniečiui kaip stažuotojui ar praktikantui, galiojimas gali būti pratęsiamas išimtiniais atvejais, kai stažuotės ar praktikos laikotarpis yra ilgesnis negu vieneri metai ir tai būtina atitinkamai kvalifikacijai įgyti.

 

39. Leidimo dirbti galiojimas, įskaitant jo galiojimo pratęsimą, visais atvejais negali būti ilgesnis nei 2 metai.

 

40. Norėdamas pratęsti leidimo dirbti galiojimą, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį ir ne anksčiau kaip prieš 5 mėnesius iki jo galiojimo pabaigos Aprašo 14, 15, 16, 19 ar 20 punkte nurodytas darbdavys arba užsienietis pateikia Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriam pateikė prašymą išduoti leidimą dirbti, prašymą (5 priedas), užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją ir darbdavio pažymą apie užsieniečio darbą toje darbovietėje, nurodydamas darbuotojo darbo funkcijas, kiek laiko jis dirbo, darbo užmokesčio dydį.

 

41. Priėmęs Aprašo 40 punkte nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos darbuotojas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje patikrina apskaičiuotų ir per visą užsieniečio dirbtą laikotarpį jo sumokėtų mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dydį.

 

42. Prašymas pratęsti leidimo dirbti galiojimą Užimtumo tarnyboje turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo jo gavimo Užimtumo tarnyboje dienos.

 

43. Užimtumo tarnybos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, atsižvelgdamas į pateiktą prašymą, priima sprendimą dėl leidimo dirbti galiojimo pratęsimo."

 

Daugiau – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5119d0f7a911e880d0fe0db08fac89

 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2019 m. gegužė
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
29
30
1
2
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2019-uosius paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo, Lietuvos Tarybos pirmininko, Lietuvos valstybės Prezidento Antano Smetonos, Juozo Tumo-Vaižganto, Žemaitijos, Lietuvos šaulių sąjungos, Jono Žemaičio-Vytauto, Pasaulio lietuvių, Juozo Naujalio, Laikinosios sostinės atminimo, Jėzuitų misijos Lietuvoje, Vietovardžių METAIS.

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Knygos eurais – dar pigiau!

9,56€  8,00 €   Pristatymas nemokamas