Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Komentarai ir konsultacijos

split_long.png
Pakeistas Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ 2020 03 27

 

 

IV SKYRIUS

DARBDAVIŲ ĮRAŠYMAS Į SĄRAŠĄ, ESANT PASKELBTAI EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI AR KARANTINUI

 

11. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir dėl objektyvių priežasčių darbdavys neturi galimybės suteikti darbuotojui darbo, kurį būtų galima dirbti nuotoliniu būdu, ir turi apriboti savo veiklą, Valstybinė darbo inspekcija paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiui tokį darbdavį, jeigu jis atitinka Aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytus Kriterijus, įrašo į Sąrašą, neatlikdama Aprašo 5 ir 6 punktuose numatytų veiksmų.

 

12. Tam, kad darbdavys būtų įrašytas į Sąrašą ir ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu galėtų vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, jis elektroninių ryšių priemonėmis turi pateikti prašymą Valstybinei darbo inspekcijai. Prašyme darbdavys privalo nurodyti objektyvias priežastis, dėl kurių neturi galimybės suteikti darbuotojui darbo, kurį būtų galima dirbti nuotoliniu būdu, ir turi apriboti savo veiklą, taip pat privalo nurodyti kontaktinio asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą) ir savo interneto svetainės (jei ją turi) adresą. Valstybinė darbo inspekcija per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą, ar darbdavys, kuris ketina vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, atitinka Aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytus Kriterijus ar jų neatitinka. Sprendime, kad darbdavys, kuris ketina vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, neatitinka Aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytų Kriterijų, turi būti nurodyta neatitikties Kriterijams priežastis, sprendimo apskundimo tvarka ir terminai.

 

13. Vyriausybei atšaukus ekstremaliąją situaciją ar karantiną, darbdavį, kuris yra įtrauktas į Sąrašą Aprašo 11 ir 12 punktuose nustatyta tvarka, Valstybinė darbo inspekcija per 1 darbo dieną nuo ekstremaliosios situacijos ar karantino atšaukimo dienos išbraukia iš Sąrašo.“

 

Daugiau - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/91e55b606f6c11eabee4a336e7e6fdab

 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2020 m. kovas
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, Šventojo Jono Pauliaus II, Chiunes Sugiharos, Steigiamojo Seimo šimtmečio, Unesco pasaulio paveldo Lietuvoje, Tautodailės, Eugenijos Šimkūnaitės, Ateitininkų, Mokyklų bendruomenių METAIS

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!