Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Komentarai ir konsultacijos

split_long.png
Pakeisti Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai 2020 06 19

 

1.1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Išmokas skiria ir moka savivaldybės administracija, vadovaudamasi Išmokų vaikams įstatymu, šiais Nuostatais ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka, jeigu Europos Sąjungos reglamentai, tarptautinės sutartys nenumato kitų išmokų skyrimo sąlygų.“

 

1.2. Pakeisti 12.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.4. jei pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys arba globėjas (rūpintojas) ir su juo bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, pajamoms sumažėjus, pateikti nuo 2020 m. balandžio 1 d. per praėjusius kalendorinius mėnesius iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų gautų pajamų, nustatytų Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, dydį patvirtinančius dokumentus;“.

 

1.3. Pakeisti 12.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.4. jei pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys arba globėjas (rūpintojas) ir su juo bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, pajamoms sumažėjus, pateikti per praėjusius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų gautų pajamų, nustatytų Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, dydį patvirtinančius dokumentus;“.

 

1.4. Pakeisti 12.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.4. jei pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys arba globėjas (rūpintojas) ir su juo bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, pajamoms sumažėjus, pateikti per praėjusius 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų gautų pajamų, nustatytų Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, dydį patvirtinančius dokumentus;“.

 

1.5. Pakeisti 23.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.4. neįskaitant globojamo vaiko, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, gautų pajamų į globėjų (rūpintojų) gautas pajamas ir nenustatant jam tenkančios pajamų dalies; į bendrai gyvenančių asmenų auginamų vaikų skaičių globojamas vaikas įskaitomas. Jeigu kreipiantis dėl išmokos vaikui bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų skaičius pasikeitęs, palyginti su laikotarpiu, pagal kurį skaičiuojamos gautos pajamos teisei į išmoką nustatyti, vidutinės pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, apskaičiuojamos sudedant kiekvieno kreipimosi metu bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų sudėtyje esančio asmens pajamas, gautas per vertinamą laikotarpį arba šio laikotarpio dalį tų asmenų, kurie bendrai gyvenančiais asmenimis tapo per vertinamą laikotarpį, ir dalijant pajamų sumą iš kreipimosi metu nurodyto asmenų skaičiaus ir vertinamo laikotarpio kalendorinių mėnesių skaičiaus;“.

 

1.6. Pakeisti 23.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.9. neįskaitant Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos pajamų dalies;“.

 

1.7. Pakeisti 27.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.4. papildomai skiria ir moka išmoką vaikui, nustatytą Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, vertinant bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų pajamas, nustatytas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, išskyrus atvejį, kai socialinė parama mokiniams bendrai gyvenantiems asmenims paskirta pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 15 straipsnio 4 dalies 4 punktą. Jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų mėnesio pajamos apskaičiuojamos pagal praėjusių kalendorinių metų iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas, papildomai išmoka vaikui, nustatyta Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, skiriama ir mokama 12 mėnesių arba trumpesnį laikotarpį, jeigu vaikas sukanka Išmokų vaikams įstatymo nustatytą amžių, iki kurio gali būti mokama išmoka, arba ši išmoka pradedama mokėti ir kitam tų pačių bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) auginamam ir (ar) globojamam vaikui, suvienodinant jau mokamos ir kitam vaikui skiriamos išmokos mokėjimo laikotarpį. Jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų mėnesio pajamos apskaičiuojamos nuo 2020 m. balandžio 1 d. pagal praėjusių kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas, papildomai išmoka vaikui, nustatyta Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) auginamam ir (ar) globojamam vaikui skiriama ir mokama 3 mėnesius arba trumpesnį laikotarpį, jeigu vaikas sukanka Išmokų vaikams įstatymo nustatytą amžių, iki kurio gali būti mokama išmoka, arba ši išmoka pradedama mokėti ir kitam tų pačių bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) auginamam ir (ar) globojamam vaikui, suvienodinant jau mokamos ir kitam vaikui skiriamos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpį. Pasibaigus papildomai paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo asmuo turi teisę kreiptis per Išmokų vaikams įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą ir pateikti dokumentus, nurodytus Nuostatų III skyriuje;“.

 

1.8. Pakeisti 27.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.4. papildomai skiria ir moka išmoką vaikui, nustatytą Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, vertinant bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų pajamas, nustatytas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, išskyrus atvejį, kai socialinė parama mokiniams bendrai gyvenantiems asmenims paskirta pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 15 straipsnio 4 dalies 4 punktą. Jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų mėnesio pajamos apskaičiuojamos pagal praėjusių kalendorinių metų iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas, papildomai išmoka vaikui, nustatyta Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, skiriama ir mokama 12 mėnesių arba trumpesnį laikotarpį, jeigu vaikas sukanka Išmokų vaikams įstatymo nustatytą amžių, iki kurio gali būti mokama išmoka, arba ši išmoka pradedama mokėti ir kitam tų pačių bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) auginamam ir (ar) globojamam vaikui, suvienodinant jau mokamos ir kitam vaikui skiriamos išmokos mokėjimo laikotarpį. Jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų mėnesio pajamos apskaičiuojamos pagal praėjusių 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas, papildomai išmoka vaikui, nustatyta Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) auginamam ir (ar) globojamam vaikui skiriama ir mokama 3  mėnesius arba trumpesnį laikotarpį, jeigu vaikas sukanka Išmokų vaikams įstatymo nustatytą amžių, iki kurio gali būti mokama išmoka, arba ši išmoka pradedama mokėti ir kitam tų pačių bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) auginamam ir (ar) globojamam vaikui, suvienodinant jau mokamos ir kitam vaikui skiriamos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpį. Pasibaigus papildomai paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo asmuo turi teisę kreiptis per Išmokų vaikams įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą ir pateikti dokumentus, nurodytus Nuostatų III skyriuje;“.(...)

 

Daugiau – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f1357390b15511eab9d9cd0c85e0b745

 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2020 m. liepa
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
29
30
1
2
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, Šventojo Jono Pauliaus II, Chiunes Sugiharos, Steigiamojo Seimo šimtmečio, Unesco pasaulio paveldo Lietuvoje, Tautodailės, Eugenijos Šimkūnaitės, Ateitininkų, Mokyklų bendruomenių METAIS

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!