Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Komentarai ir konsultacijos

split_long.png
Pakeistos Apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklės 2019 05 29

 

Štai tik keletas pakeitimų:

 

„1.2.1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
4. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme ir Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatyme.

 

1.2.2. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Ant skirtų realizuoti Lietuvos Respublikoje apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pakelio, maišelio, butelio, kitos talpyklos ar pakuotės (toliau – pakuotė) turi būti užklijuoti finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialūs ženklai – banderolės (toliau – banderolės), atsižvelgiant į Taisyklių 22 punkto nuostatas, išskyrus Taisyklių 21 punkte nurodytus atvejus.“

 

1.2.3. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Ant skirtų realizuoti Lietuvos Respublikoje apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pakelio, maišelio, butelio, kitos talpyklos ar pakuotės (toliau – pakuotė) turi būti užklijuoti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) patvirtinto pavyzdžio specialūs ženklai – banderolės (toliau – banderolės), atsižvelgiant į Taisyklių 22 punkto nuostatas, išskyrus Taisyklių 21 punkte nurodytus atvejus.“

 

1.2.4. Pakeisti 6 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Jeigu banderolių neįmanoma užklijuoti taip, kaip nustatyta šio punkto pirmojoje pastraipoje, Valstybinė mokesčių inspekcija gali nustatyti kitokį ženklinimo banderolėmis būdą. Tokiu atveju suinteresuotas asmuo Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją, kuri, įvertinusi tokio prašymo pagrįstumą, ne vėliau kaip per 30 dienų priima atitinkamą sprendimą ir apie jį informuoja pareiškėją.“

 

1.2.5. Pakeisti 8 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„8. Valstybinei mokesčių inspekcijai patvirtinus naujus banderolių pavyzdžius, asmenys gali:“.

 

1.2.6. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11. Banderolės nuo išvežamų iš Lietuvos Respublikos į bet kurią kitą valstybę ar teritoriją apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų turi būti nuimtos, perplėštos ar perpjautos, išskyrus atvejus, kai tokios prekės skirtos Lietuvos rinkai ir taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą vežamos iš Lietuvos Respublikoje įsteigto akcizais apmokestinamų prekių sandėlio į kitoje valstybėje narėje įsteigtą akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (toks vežimas turi būti įforminamas atskiru akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentu) arba už tokias prekes akcizai sumokėti Lietuvos Respublikoje ir šių akcizų neprašoma grąžinti, arba kai yra rašytinis Valstybinės mokesčių inspekcijos leidimas, išduotas Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka.“ (...)

 

Daugiau – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c3b6b40814d11e98436e02a0124fc68

 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2019 m. rugsėjis
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2019-uosius paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo, Lietuvos Tarybos pirmininko, Lietuvos valstybės Prezidento Antano Smetonos, Juozo Tumo-Vaižganto, Žemaitijos, Lietuvos šaulių sąjungos, Jono Žemaičio-Vytauto, Pasaulio lietuvių, Juozo Naujalio, Laikinosios sostinės atminimo, Jėzuitų misijos Lietuvoje, Vietovardžių METAIS.

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!