Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Komentarai ir konsultacijos

split_long.png
Pakeistos Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklės 2020 07 30

 

1.1. Pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos departamentai, už nustatytus pažeidimus sustabdę ar panaikinę įmonių, Europos juridinių asmenų ar jų filialų, registruotų kaip maisto tvarkymo subjektai, registravimo galiojimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai privalo informuoti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą (toliau – Departamentas) ir atitinkamos savivaldybės vykdomąją instituciją.“

 

2.  Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisykles:

 

2.1. Papildyti 3.61 papunkčiu:

„3.61. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu;“.

 

2.2. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu ir Taisyklėmis, išduoda, papildo, jų rekvizitus patikslina, apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą įspėja, licencijų galiojimą sustabdo, licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimą panaikina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas). Departamentas taip pat prižiūri, kaip licencijų verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtojai laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų.“

 

2.3. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduoda, papildo, jų rekvizitus patikslina, apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą įspėja, licencijų galiojimą sustabdo, licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimą panaikina, taip pat prižiūri, kaip licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtojai laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų, savivaldybės vykdomoji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu ir Taisyklėmis.“

 

2.4. Pakeisti 7.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„7.2. patikrina, ar licenciją išduodančioje institucijoje negauta Taisyklių 50 punkte nurodytų valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pranešimų, nustatytų Taisyklių 51 punkte, taip pat ar licencijos prašytojas yra registruotas maisto tvarkymo subjektas (išskyrus atvejus, kai įmonė pateikia paraišką gauti Taisyklių 4.2 ir 4.4 papunkčiuose nurodytas licencijas);“.

 

2.5. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Departamentas, gavęs įmonės paraišką išduoti licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, patikrina paraiškoje nurodyto sandėlio, iš kurio bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriame šie produktai bus laikomi, registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą.

Departamentas, gavęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos departamento pranešimą apie įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo, kurie turi licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ir kurie yra registruoti kaip maisto tvarkymo subjektai, registravimo panaikinimą už nustatytus pažeidimus sandėlyje, iš kurio vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriame šie produktai laikomi, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikslina licenciją – išbraukia šio sandėlio adresą ir patalpų pažymėjimą plane iš licencijos ir apie tai raštu (elektroninėmis priemonėmis (jeigu licencijos prašytojas paraiškoje yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą) ar registruotu laišku) informuoja licencijos turėtoją.“

 

2.6. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Licencijos išduodamos, patikslinamos, papildomos, licencijų galiojimas sustabdomas, licencijų galiojimo sustabdymas ir licencijų galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema.

Licenciją išduodanti institucija jos nustatytos formos žurnale, kuris gali būti pildomas ir kompiuterinėse laikmenose, registruoja išduotas, papildytas ir patikslintas licencijas, įspėjimus apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimą.“

 

2.7. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS

LICENCIJŲ IŠDAVIMAS, LICENCIJŲ PAPILDYMAS IR PATIKSLINIMAS, ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJAS“.

 

2.8. Papildyti 20.31 papunkčiu:

„20.31. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu gali būti išduodamos Taisyklių 20.1 papunktyje nurodytiems licencijų prašytojams, taip pat licencijų prašytojams, norintiems prekiauti nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose.“

 

2.9. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Taisyklių 3.1–3.6 papunkčiuose ir 4 punkte nurodytos licencijos išduodamos neterminuotam laikui, 3.61 papunktyje nurodytos licencijos – kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiui, 3.9–3.13 papunkčiuose nurodytos vienkartinės licencijos – ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui.“

 

2.10. Pripažinti netekusiu galios 27 punktą.

 

2.11. Pakeisti 28 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„28. Įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, licencijos papildomos – jose įrašomi papildomų sandėlių, kuriuose jos versis didmenine prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane (jeigu šios įmonės yra registruotos kaip maisto tvarkymo subjektai, vykdantys veiklą šiuose sandėliuose). Įmonė, norinti papildyti licenciją, Departamentui per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai pateikia paraišką, kurioje nurodo sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, adresus, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų kopijas, patvirtintas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.“

 

2.12. Pakeisti 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

„39. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtojai Lietuvos Respublikoje alkoholinius gėrimus gali pirkti tik iš įmonių, turinčių licencijas juos gaminti arba verstis didmenine prekyba jais, o parduoti – fiziniams asmenims, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nustatyta tvarka įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, užsienio juridinių asmenų atstovybėms Lietuvos Respublikoje, perkantiems alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, įmonėms, naudojančioms alkoholinius gėrimus kaip maisto produktų žaliavą, taip pat užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje.“

 

2.13. Pakeisti 41 punktą ir jį išdėstyti taip:

„41. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, gali juos parduoti licencijų verstis didmenine ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtojams, laivų valdytojams ir orlaivių savininkams (ar naudotojams), tiekiantiems alkoholinius gėrimus kaip atsargas savo laivams ar orlaiviams, vežantiems keleivius tarptautiniais maršrutais, įmonėms, naudojančioms alkoholinius gėrimus kaip maisto produktų žaliavą, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nustatyta tvarka įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, užsienio juridinių asmenų atstovybėms Lietuvos Respublikoje, perkantiems alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, taip pat užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Užsienio reikalų ministerijoje.“ (...)

 

Daugiau – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fc6f4b50cbdb11ea997c9ee767e856b4

 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2020 m. rugpjūtis
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, Šventojo Jono Pauliaus II, Chiunes Sugiharos, Steigiamojo Seimo šimtmečio, Unesco pasaulio paveldo Lietuvoje, Tautodailės, Eugenijos Šimkūnaitės, Ateitininkų, Mokyklų bendruomenių METAIS

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!