Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Komentarai ir konsultacijos

split_long.png
Pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės 2020 05 04

 

1. Pakeičiu 7.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.3. gyventojai, pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimų nariai Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme nustatytais atvejais privalo deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas prašymas dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo, gruodžio 31 dieną Taisyklių 9 punkte nurodytą turimą turtą. Atsižvelgiant į tai, kad gyventojams, pageidaujantiems gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimų nariams yra nustatyta pareiga deklaruoti pajamas ir nuo jų apskaičiuotą pajamų mokestį pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 77 straipsniu, Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje deklaruoti pajamų jiems nereikia.“

 

2. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

„10. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 26 punkte nurodyti gyventojai turėtą deklaruotiną turtą deklaruoja, pateikdami atskiras gyventojo deklaracijas.

Kartu gyvenantys (bendrą ūkį turintys) sutuoktiniai (nurodyti GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1–24, 27, 29–33, 35, 37 punktuose) gali užpildyti ir teikti vieną bendrą šeimos deklaraciją arba atskiras gyventojo deklaracijas.

Kartu gyvenantiems (bendrą ūkį turintiems) sutuoktiniams, pageidaujantiems gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti arba finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimų nariams rekomenduojama pateikti bendrą šeimos deklaraciją.

Gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti arba finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, nutraukę santuoką ataskaitiniais metais arba einamaisiais metais, kuriais kreipiasi dėl paramos ar finansinės paskatos suteikimo, turi pateikti gyventojo deklaraciją.

Kai gyventojas pateikia:

 

10.1. bendrą šeimos deklaraciją, tai joje turi būti nurodomas sutuoktinių ir nepilnamečių vaikų turėtas deklaruotinas turtas.

Kai bendrą šeimos deklaraciją teikia GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 28 punkte nurodyti gyventojai, deklaracijoje turi būti nurodomas sutuoktinio ir kitų GTDĮ 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų šeimos narių turtas. Paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pageidaujantys gauti gyventojai, sudarę santuoką ataskaitiniais metais arba einamaisiais metais dar iki deklaracijos pateikimo, teikiamoje šeimos (gyventojo) deklaracijoje turi nurodyti ataskaitinių metų turtą, įskaitant pajamas, gautas iki santuokos sudarymo.

Finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms pageidaujantys gauti gyventojai, sudarę santuoką ataskaitiniais metais arba einamaisiais metais dar iki deklaracijos pateikimo, teikiamoje šeimos (gyventojo) deklaracijoje turi nurodyti ataskaitinių metų turtą, o tų metų pajamas – Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka pateiktoje metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje;

 

10.2. atskirą gyventojo deklaraciją, tai joje turi būti nurodytas tik paties gyventojo turėtas turtas. Vienas iš sutuoktinių savo deklaracijoje turi nurodyti ir nepilnamečių vaikų turimą turtą, o pageidaujantis gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti arba finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms – ir kitų asmenų, pagal GTDĮ 2 straipsnio 2 dalį laikomų šeimos nariais, turtą.“

 

3. Pakeičiu 17.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„17.2.2. užpildomoje gyventojo deklaracijoje (kai sutuoktiniai teikia atskiras deklaracijas) turi būti nurodoma turto dalies vertė, vieno iš sutuoktinių deklaracijoje vaiko (vaikų) turimo turto dalies vertė, o kai deklaracija teikiama, pageidaujant gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti arba finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, – ir kitų asmenų, pagal GTDĮ 2 straipsnio 2 dalį laikomų šeimos nariais, turto dalies vertė.“

 

4. Pakeičiu 26.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„26.2.2. kai šiame priede nurodomas deklaruotojo, vaiko ir (ar) kito šeimos nario turimas turtas, tai deklaruotojo, vaiko ir (ar) kito šeimos nario turtas turi būti nurodomas atskirose eilutėse, t. y. vienoje eilutėje X ženklu pažymimas langelis „Gyventojo“ (turtas), kitose eilutėse X ženklu pažymimas langelis „Vaiko / kt. šeimos nario“ (turtas).“

 

Daugiau - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e8cb90708ab511eab005936df725feed

 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2020 m. birželis
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
1
2
3
4
5
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, Šventojo Jono Pauliaus II, Chiunes Sugiharos, Steigiamojo Seimo šimtmečio, Unesco pasaulio paveldo Lietuvoje, Tautodailės, Eugenijos Šimkūnaitės, Ateitininkų, Mokyklų bendruomenių METAIS

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!