Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Komentarai ir konsultacijos

split_long.png
Pakeistos Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijos 2020 07 29

 

Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką,

arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį

nusižengimą, finansinės būklės vertinimo

rekomendacijų

2 priedas

 

MOKESČIŲ MOKĖTOJO – JURIDINIO ASMENS PRAŠYMO ATIDĖTI IR (AR) IŠDĖSTYTI MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS SUMOKĖJIMĄ NAGRINĖJIMO KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMO REZULTATAI

 

Nr.

Kriterijus

Rezultatas

1.

Mokesčių mokėtojas turi laikinų finansinių sunkumų, pateikia dokumentus, įrodančius realias galimybes sumokėti mokestinę nepriemoką ateityje/ prašomos atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą siūlo užtikrinti įkeitimu, hipoteka, laidavimu arba garantija.

tenkinti

 

2.

Mokesčių mokėtojas turi laikinų finansinių sunkumų, su prašymu kreipiasi ne pirmą kartą, sudarytas mokestinės paskolos sutartis įvykdė (vykdo) laiku, pateikia dokumentus, įrodančius realias galimybes sumokėti mokestinę nepriemoką ateityje.

3.

Mokesčių mokėtojo finansinė būklė yra blogėjanti: turtas ir apyvarta mažėja, skolos auga, veiklos nuostolis didėja, tačiau mokesčių mokėtojas pateikia dokumentus, pagrindžiančius realias galimybes atkurti įmonės mokumą ir sumokėti prašomą atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinę nepriemoką ateityje / pasiūlo mokestinę nepriemoką užtikrinti įkeitimu, hipoteka, laidavimu arba garantija / pateikia informaciją apie įmonės savininko ar akcininkų įnašus, prisidedant prie įmonės finansinės būklės stabilizavimo.

4.

Prašoma atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinė nepriemoka susidarė dėl neįvykdytų finansinių įsipareigojimų atsiradusios ir iš biudžeto lėšų dengtinos asignavimų valdytojų skolos mokesčių mokėtojui.

tenkinti[1]

5.

Mokesčių mokėtojas kreipiasi dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ir (ar) išdėstymo, kuri susidarė po atlikto mokestinio tyrimo ar dėl patikrinimo metu papildomai apskaičiuotos mokesčio (-ių) sumos.

tenkinti[2]

6.

Dėl prašomos atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos priimtas mokesčių administratoriaus sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo turto, kuris vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

tenkinti[3] su papildoma sąlyga[4]

7.

Mokesčių mokėtojas turi skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, kurios mokėjimo terminas yra atidėtas.

tenkinti[5]

8.

Mokesčių mokėtojas deklaruoja pelningą veiklą; neturi pradelstų debitorinių įsiskolinimų; teikia prašymą dėl deklaruojamų mokesčių mokestinės nepriemokos atidėjimo ir (ar) išdėstymo, motyvuotai nenurodydamas jos susidarymo priežasčių.

netenkinti

 

 

9.

Mokesčių mokėtojas nepateikia duomenų, įrodančių realias galimybes sumokėti mokestinę nepriemoką per prašomą atidėjimo ir (ar) išdėstymo laikotarpį arba mokesčių mokėtojo pateikti dokumentai neįrodo sunkios jo finansinės padėties.

10.

Mokesčių mokėtojas prašomos atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos susidarymo laikotarpiu: suteikė paskolą / turi pradelstų atskaitingų asmenų įsiskolinimų / panaudojo lėšas kitoms, ne su vykdoma veikla susijusioms, reikmėms / išmokėjo akcininkams dividendus.

11.

Mokesčių mokėtojo finansinė būklė yra blogėjanti: turtas ir apyvarta mažėja, skolos auga, veiklos nuostolis didėja, jis nepagrindžia realių galimybių atkurti įmonės mokumą ir sumokėti prašomą atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinę nepriemoką ateityje / nepasiūlo mokestinę nepriemoką užtikrinti įkeitimu, hipoteka, laidavimu arba garantija / įmonės savininkas ar akcininkas savo įnašais neprisidedant prie įmonės finansinės būklės stabilizavimo.

12.

Mokesčių mokėtojas dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ir (ar) išdėstymo kreipiasi ne pirmą kartą (sudaryta mokestinės paskolos sutartis buvo nutraukta arba yra pradelsti mokėjimai pagal vykdomą mokestinės paskolos sutartį) ir nepateikė naujų argumentų, pagrindžiančių galimybę sumokėti mokestinę nepriemoką per numatomą atidėjimo ir (ar) išdėstymo laikotarpį.

13.

Mokestinės nepriemokos, kurios mokėjimą prašo atidėti ir (ar) išdėstyti, susidarymo laikotarpiu, mokesčių mokėtojas vykdė atsiskaitymus su kitais kreditoriais, nesilaikydamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.9301 straipsnyje numatyto atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo. Analizuojamu laikotarpiu mokesčių mokėtojas į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pervedė mažiau nei 10 procentų visų gautų įplaukų.

14.

Mokesčių mokėtojas pateiktame prašyme nenurodė išsamių priežasčių, dėl kurių būtinas mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimas.

15.

Nuosavas kapitalas yra lygus nuliui arba mažesnis už nulį (finansinės rizikos ir likvidumo koeficientai tokiu atveju neskaičiuojami) ir mokesčių mokėtojas pateiktame prašyme nenurodė išsamaus paaiškinimo dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio 3 dalyje numatytų priemonių vykdymo (kai mokesčių mokėtojo nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio).

16.

Mokesčių mokėtojo piniginių lėšų likutis turimose banko sąskaitose/ kasoje/ pas atskaitingą asmenį viršija prašomą atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinę nepriemoką.

17.

Mokesčių mokėtojas yra nemokus ir / arba mokesčių mokėtojui inicijuojamas nemokumo procesas pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą.

 

(...)

 

Daugiau – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e1801120c72711ea997c9ee767e856b4

 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2020 m. rugpjūtis
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, Šventojo Jono Pauliaus II, Chiunes Sugiharos, Steigiamojo Seimo šimtmečio, Unesco pasaulio paveldo Lietuvoje, Tautodailės, Eugenijos Šimkūnaitės, Ateitininkų, Mokyklų bendruomenių METAIS

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!