Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Komentarai ir konsultacijos

split_long.png
Pakeistos Privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, (...) taisyklės 2020 07 31

 

Įstatymu nustatyta:

 

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų įgyvendinimo ir praneštinus tarpvalstybinius susitarimus identifikuojančių požymių nustatymo taisykles:

 

2.1. Pakeičiu 2.11.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.11.4. yra Lietuvoje registruotas profesinės asociacijos, teikiančios teisines, mokesčių ar konsultavimo paslaugas, narys. Profesinėmis asociacijomis Taisyklių taikymo tikslais laikomos tos Lietuvoje registruotos profesinės asociacijos, kurios teikia Taisyklių 2.11.4 papunktyje išvardytas paslaugas. Tarpininko sąvoka apima nebaigtinį sąrašą profesijų, įskaitant teisininkus, mokesčių konsultantus, buhalterius ir pan.“

 

2.2. Papildau 4.4 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„4.4. jeigu praneštinas tarpvalstybinis susitarimas yra pateiktas įgyvendinti arba parengtas įgyvendinti, arba jeigu pirmieji jo įgyvendinimo veiksmai atlikti 2020 m. liepos 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, arba jeigu Taisyklių 2.10.6 papunktyje nurodyti tarpininkai 2020 m. liepos 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu tiesiogiai arba padedant kitiems asmenims suteikė pagalbą, paramą arba konsultacijas, tai pirmasis 30 dienų informacijos pateikimo laikotarpis prasideda ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d.“

 

2.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Tarpininkai kas 3 mėnesius VMI prie FM pateikia informaciją apie rinkai skirtą praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, kuriame pateikia atnaujintą praneštiną informaciją, kaip nurodyta Taisyklių 25.1, 25.4, 25.7, 25.8 papunkčiuose, kuri buvo gauta nuo paskiausios informacijos apie praneštiną tarpvalstybinį susitarimą pateikimo. Pirmą periodinį pranešimą apie rinkai skirtus tarpvalstybinius susitarimus pagal Taisyklių 5 punktą tarpininkai pateikia iki 2021 m. balandžio 30 d.“

 

2.4. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Tarpininkai ir suinteresuoti mokesčių mokėtojai teikia informaciją apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus, kurių įgyvendinimo pirmųjų veiksmų imtasi nuo 2018 m. birželio 25 d. iki 2020 m. birželio 30 d. Tarpininkai ir suinteresuoti mokesčių mokėtojai pateikia informaciją apie šiuos praneštinus tarpvalstybinius susitarimus ne vėliau kaip iki 2021 m. vasario 28 d.“

 

2.5. Pakeičiu 39.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

39.6. sudaromi susitarimai, kuriais pažeidžiamos arba išnaudojamos finansinių įstaigų taikomos deramo tikrinimo procedūrų, kuriomis jos siekia laikytis savo prievolių pranešti finansinių sąskaitų informaciją, spragos, taip pat naudojamasi jurisdikcijomis, kuriose kovą su pinigų plovimu reglamentuojančių teisės aktų vykdymo užtikrinimo tvarka yra netinkama arba nepakankamai griežta, arba juridiniams asmenims ar juridinėms struktūroms taikomi skaidrumo reikalavimai yra maži (atitinka Direktyvos priedo D kategorijos 1 dalies f) punktą).“

 

2.6. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. VMI prie FM automatinių mainų būdu keičiasi Taisyklių 25.1–25.8 papunkčiuose nurodyta informacija su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis. Automatinius informacijos mainus VMI prie FM atlieka per vieną mėnesį nuo ketvirčio, kurį informacija buvo pateikta, pabaigos.   

Pirmą kartą informacija perduodama ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 30 d.“ (...)

 

Daugiau – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/80d3d8f0d22d11eaabd5b5599dd4eebe

 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2020 m. rugpjūtis
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, Šventojo Jono Pauliaus II, Chiunes Sugiharos, Steigiamojo Seimo šimtmečio, Unesco pasaulio paveldo Lietuvoje, Tautodailės, Eugenijos Šimkūnaitės, Ateitininkų, Mokyklų bendruomenių METAIS

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!