Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Komentarai ir konsultacijos

split_long.png
Patvirtinta Šeimos kortelės programa: įstatymas numato šeimos kortelės išdavimą šeimoms, kurios augina ir (ar) globoja (rūpina) 3 ar daugiau vaikų iki 18 metų 2019 05 22

 

Įsakyme rašoma, kad Įvairiose Europos šalyse naudojamos nuolaidų kortelės, skirtos gausioms šeimoms. Šeimos  kortelė 1921 m. atsirado Prancūzijoje. 2014 m. gausių šeimų nuolaidų kortelės pradėtos naudoti visos šalies mastu Lenkijoje. Panašios kortelės naudojamos Ispanijoje, Estijoje, Latvijoje.

 

 Siekiant skatinti viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių bendradarbiavimą vietos savivaldos lygmeniu, tokio tipo kortelė naudojama Alytuje. Ji suteikiama šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų. Kortele „Alytus – viena šeima“ naudojasi daugiau kaip 243 gausios šeimos, o nuolaidas taiko 45 verslo įmonės ir įstaigos.

 

Kokie šios programos tikslai ir uždaviniai?

 

10. Programos tikslas – užtikrinti šeimos kortelės naudojimą šalies mastu.

 

11. Siekiant įgyvendinti įstatymo nuostatas ir užtikrinti šeimos kortelės naudojimą šalies mastu, svarbu nustatyti šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo sąlygas, šeimos kortelės ir mobiliosios šeimos kortelės programos galiojimo bei sustabdymo sąlygas, gausių šeimų ir šeimų, prižiūrinčių (slaugančių) neįgalųjį, apskaitos tvarką. Šeimos kortelę administruos socialinės apsaugos ir darbo ministro įgaliota institucija – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, kuris turės užtikrinti asmenų, turinčių teisę į šeimos kortelę, aprūpinimą jomis arba mobiliosiomis šeimos kortelės programomis, sudaryti sutartis su viešaisiais bei privačiaisiais juridiniais asmenimis dėl nuolaidų šeimos kortelės turėtojams taikymo ir aprūpinti juos specialiu ženklu „Šeimos kortelė“.

 

12. Siekiant užtikrinti, kad šeimos kortelės turėtojai turėtų galimybes naudotis įvairiomis lengvatomis, paslaugomis ar privilegijomis, taip pat prekėms ir renginiams taikomomis nuolaidomis, svarbu nuolat plėtoti bendradarbiavimą su viešaisiais ir privačiaisiais juridiniais asmenimis dėl lengvatų, paslaugų, privilegijų, taip pat nuolaidų prekėms ar renginiams suteikimo, skatinant juos sudaryti sutartis su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu. Kitų šalių patirtis diegiant gausioms šeimoms skirtų kortelių sistemas rodo, kad bendradarbiavimo su viešaisiais ir privačiaisiais juridiniais asmenimis veiklos sėkmingai įgyvendinamos su šeimos stiprinimo srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, todėl, atsižvelgiant į kitų šalių patirtį, būtų prasminga veiklas, susijusias su šeimos kortelių platinimu, šeimos kortelės partnerių (viešųjų ir privačiųjų juridinių asmenų, taikančių lengvatas ir nuolaidas) pritraukimu ir informacijos apie šeimos kortelę sklaida, pavesti vykdyti ministerijos nustatyta tvarka pasirinktai šeimos stiprinimo srityje dirbančiai nevyriausybinei organizacijai (toliau – nevyriausybinė organizacija).

 

13. Sėkmingas įstatymo nuostatų įgyvendinimas labai priklauso nuo informacijos apie šeimos kortelės svarbą stiprinant šeimą ir apie jos teikiamą naudą gausioms šeimoms ir šeimoms, prižiūrinčioms (slaugančioms) neįgalųjį, prieinamumo, todėl svarbu kurti ir įgyvendinti strateginės komunikacijos priemones – skleisti informaciją apie šeimos kortelės svarbą ir jos teikiamą naudą šeimos kortelės turėtojams, viešiesiems ir privatiesiems juridiniams asmenims bei visuomenei. Šias priemones įgyvendins ministerija.

 

14. Siekiant racionaliai ir kokybiškai vykdyti su šeimos kortele susijusias veiklas, svarbu užtikrinti nuoseklią ir sistemingą šeimos kortelės naudojimo stebėseną. Tuo tikslu prasminga sudaryti Šeimos kortelės naudojimo stebėsenos tarybą, pasitelkiant valstybės, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų ir verslo atstovus".

 

Daugiau – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d3b0c6007bb711e9863cb9ed35b4647a

 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2019 m. rugsėjis
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2019-uosius paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo, Lietuvos Tarybos pirmininko, Lietuvos valstybės Prezidento Antano Smetonos, Juozo Tumo-Vaižganto, Žemaitijos, Lietuvos šaulių sąjungos, Jono Žemaičio-Vytauto, Pasaulio lietuvių, Juozo Naujalio, Laikinosios sostinės atminimo, Jėzuitų misijos Lietuvoje, Vietovardžių METAIS.

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!