Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Komentarai ir konsultacijos

split_long.png
Patvirtintas Kvotos nustatymo kalendoriniams metams tvarkos aprašas užsieniečiams, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją 2020 06 15

 

Aprašas reglamentuoja kvotos, nustatomos užsieniečiams, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, įtrauktą į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kurie atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje ir dėl kurių Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neturi priimti sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams, dydžio apskaičiavimo, kvotos dydžio tikslinimo ir siūlymo dėl kvotos dydžio nustatymo ateinantiems kalendoriniams metams ar jos patikslinimo pateikimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tvarką.

 

II SKYRIUS

KVOTOS DYDŽIO APSKAIČIAVIMAS

 

3. Kvotos dydžiai nustatomi ekonominės veiklos rūšims (toliau – ekonominė veikla), nurodytoms Trūkstamų profesijų sąraše.

 

4. Užimtumo tarnyba, teikdama siūlymą dėl kvotos dydžio nustatymo ateinantiems kalendoriniams metams, remiasi praėjusių dvejų metų nuo liepos 1 d. iki birželio 30 d. atliktos darbo rinkos stebėsenos, padėties darbo rinkoje vertinimu ir jos pokyčių prognozės statistiniais duomenimis:

 

4.1. Užimtumo tarnyboje registruotų Trūkstamų profesijų sąrašo laisvų darbo vietų skaičiumi kiekvienoje ekonominėje veikloje ir jo kitimo tendencijomis;

 

4.2. Užimtumo tarnyboje registruotų turinčių trūkstamą profesiją darbo ieškančių asmenų skaičiumi ir jo kitimo tendencijomis.

 

5. Siūlyme dėl kvotos dydžio nustatymo ateinantiems kalendoriniams metams numatomas kvotos dydis yra ateinančių kalendorinių metų Trūkstamų profesijų sąraše pateiktas vidutinis visų darbuotojų trūkumas Lietuvos Respublikoje. Numatomas ateinančių kalendorinių metų Trūkstamų profesijų sąraše pateiktas vidutinis visų darbuotojų trūkumas Lietuvos Respublikoje apskaičiuojamas pagal Aprašo 4 punkte nurodytus statistinius duomenis, įvertinus Aprašo 7 punkte nurodytų įstaigų pateiktus pasiūlymus.

 

6. Kvotos dalis, tenkanti Trūkstamų profesijų sąrašui pagal ekonomines veiklas, paskirstoma proporcingai kiekvienai ekonominei veiklai, atsižvelgiant į trūkstamų darbuotojų skaičių, ir nurodoma skaičiais bei procentais.

 

7. Užimtumo tarnyba, teikdama siūlymą dėl kvotos dydžio nustatymo ateinantiems kalendoriniams metams, įvertina viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ pasiūlymus dėl kvotos dydžio nustatymo, pateiktus suderinus su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, ir (arba) Nacionalinės regioninės plėtros tarybos pateiktus pasiūlymus, jeigu jie buvo pateikti iki rugsėjo 1 d.

 

III SKYRIUS

SIŪLYMO DĖL KVOTOS DYDŽIO NUSTATYMO PATEIKIMO IR KVOTOS DYDŽIO PATVIRTINIMO TERMINAI

 

8. Siūlymą dėl kvotos dydžio nustatymo ateinantiems kalendoriniams metams Užimtumo tarnyba pateikia ministerijai ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d.

 

9. Kvotos dydį ateinantiems kalendoriniams metams tvirtina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras, suderinęs su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministru iki einamųjų kalendorinių metų gruodžio 1 d.

 

IV SKYRIUS

KVOTOS DYDŽIO PATIKSLINIMAS

 

10. Užimtumo tarnyba teikia ministerijai siūlymą dėl kvotos dydžio patikslinimo, jeigu:

 

10.1. tikslinamas Trūkstamų profesijų sąrašas arba

 

10.2. Užimtumo tarnyba, atlikdama einamųjų metų darbo rinkos stebėseną ir padėties darbo rinkoje vertinimą, darbo rinkoje nustato esminių pokyčių, kurie atitinka Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintus darbo rinkos pokyčių kriterijus.

 

11. Užimtumo tarnyba, nustačiusi, kad yra poreikis teikti siūlymą dėl kvotos dydžio patikslinimo, informuoja viešąją įstaigą „Investuok Lietuvoje“ ir Nacionalinę regioninės plėtros tarybą apie galimybę teikti siūlymus dėl kvotos dydžio patikslinimo. Užimtumo tarnyba, teikdama ministerijai siūlymą dėl kvotos dydžio patikslinimo, įvertina viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ pasiūlymus, pateiktus suderinus su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, ir (arba) Nacionalinės regioninės plėtros tarybos pateiktus pasiūlymus.

 

12. Užimtumo tarnyba, pakeitusi Trūkstamų profesijų sąrašą, įvertina Aprašo 11 punkte nurodytus pasiūlymus, atsižvelgdama į Aprašo 14 punkte nurodytą sąlygą, prireikus parengia ir pateikia ministerijai siūlymą dėl kvotos dydžio patikslinimo.

 

13. Užimtumo tarnyba per 20 darbo dienų nuo Aprašo 10.2 papunktyje nurodytų kriterijų nustatymo dienos įvertina Aprašo 11 punkte nurodytus pasiūlymus ir, atsižvelgdama į Aprašo 14 punkte nurodytą sąlygą, prireikus parengia ir pateikia ministerijai siūlymą dėl kvotos dydžio patikslinimo.

 

14. Užimtumo tarnyba teikia siūlymą padidinti kvotos dydį, jei einamaisiais kalendoriniais metais įdarbintų užsieniečių pagal Trūkstamų profesijų sąrašą skaičius yra ne mažesnis nei 70 proc. socialinės apsaugos ir darbo ministro kalendoriniams metams patvirtinto kvotos dydžio pagal ekonomines veiklas.

 

15. Patikslintą kvotos dydį tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras, suderinęs su vidaus reikalų ministru. Jeigu kvotos dydį siūloma mažinti, naujasis dydis įsigalioja po 1 mėnesio. (...)

 

Daugiau – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aa7b3440ac9f11eab9d9cd0c85e0b745

 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2020 m. liepa
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
29
30
1
2
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, Šventojo Jono Pauliaus II, Chiunes Sugiharos, Steigiamojo Seimo šimtmečio, Unesco pasaulio paveldo Lietuvoje, Tautodailės, Eugenijos Šimkūnaitės, Ateitininkų, Mokyklų bendruomenių METAIS

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!