Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Komentarai ir konsultacijos

split_long.png
Patvirtintos Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklės 2020 07 28

 

2.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisykles:

 

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

 

2.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„1. Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato taksometrų, kuriuos naudoja vežėjai, keleivius vežantys už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi (toliau – taksi), registravimo ir Taksometro kasos operacijų žurnalo pildymo tvarką.“

 

2.3.         Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„2. Taisyklių privalo laikytis keleivių vežimo taksi veiklą vykdantys ūkio subjektai, taksi vairuotojai, taip pat apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.“

 

2.4.         Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

 

3. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais.“

 

2.5.         Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

 

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

 

4.1. Darbo diena – tai vežėjo nustatytas darbo laikas per parą (pamainą) nuo taksometro įjungimo ir visų pasirengimo dirbti procedūrų pradžios iki taksometro išjungimo po darbo, taksometro instrukcijoje nurodytų veiksmų atlikimo.

 

4.2. Taksometro kasos operacijų žurnalas – tai taksometro rodmenų apie apskaičiuotą užmokestį už taksi paslaugas registravimo dokumentas, skirtas taksometru užregistruotoms įplaukoms apskaityti.

 

4.3. Valstybinė mokesčių inspekcija – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir AVMI.

 

4.4. Vežėjas – tai ūkio subjektas, turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi ir vykdantis šią keleivių vežimo taksi veiklą.

 

4.5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme, Tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose, į kuriuos Taisyklėse teikiamos nuorodos, vartojamas sąvokas.“ (...)

 

Daugiau – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/32f5e350c00b11ea9815f635b9c0dcef

 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2020 m. rugpjūtis
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, Šventojo Jono Pauliaus II, Chiunes Sugiharos, Steigiamojo Seimo šimtmečio, Unesco pasaulio paveldo Lietuvoje, Tautodailės, Eugenijos Šimkūnaitės, Ateitininkų, Mokyklų bendruomenių METAIS

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!