Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Komentarai ir konsultacijos

split_long.png
Vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo laikinai tapus nedarbingu dėl tarnybinių pareigų atlikimo (...) pakeitimai 2020 06 26

 

Vyriausybė nutaria:

 

1.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumas vidaus tarnybos sistemos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos ir žvalgybos pareigūnams (toliau – pareigūnas), profesinės karo tarnybos kariams, taip pat kariams savanoriams, savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariams, aktyviojo kariuomenės personalo rezervo kariams, pašauktiems į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių (toliau – karys), kompensuojamas, kai pareigūnai tampa laikinai nedarbingi dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba jų laikinasis nedarbingumas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu, kai kariai tampa laikinai nedarbingi dėl tarnybinių pareigų atlikimo (kai pareigūnai ar kariai tampa laikinai nedarbingi ne dėl nelaimingo atsitikimo tarnyboje, nelaimingo atsitikimo pakeliui į tarnybą ar iš tarnybos).“

 

1.3. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Pareigūnas ar karys prašymą skirti vidutinio jo darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensaciją (toliau – prašymas) per 3 darbo dienas nuo laikinojo nedarbingumo pabaigos pateikia statutinės įstaigos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Vadovybės apsaugos tarnybos, žvalgybos institucijos, kurioje tarnauja pareigūnas, ar krašto apsaugos sistemos institucijos, kurioje tarnauja karys (toliau – įstaiga, kurioje tarnauja pareigūnas ar karys), vadovui (krašto apsaugos sistemoje – įstaigos, kurioje tarnauja karys, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui) (toliau – vadovas), apie tai informuodamas savo tiesioginį vadovą. Prie prašymo pridedami dokumentai, galintys patvirtinti laikinojo nedarbingumo ryšį su tarnybinių pareigų atlikimu, arba jų kopijos. Jeigu tokių dokumentų nėra, pareigūnas ar karys prašyme nurodo aplinkybes, pagrindžiančias laikinojo nedarbingumo ryšį su tarnybinių pareigų atlikimu.“

 

1.4. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Statutinės įstaigos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Vadovybės apsaugos tarnybos vadovų sudaryta komisija prireikus savo darbe pasitelkia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos atstovą (atstovų).

Krašto apsaugos sistemos, žvalgybos institucijos vadovo sudaryta komisija savo darbe pasitelkia Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos gydytoją (gydytojų).“

 

1.5. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas ar karys, vadovui gavus komisijos išvadą, kurioje konstatuota, kad pareigūno ar kario laikinasis nedarbingumas turi ryšį su tarnybinių pareigų atlikimu, įstaiga, kurioje tarnauja pareigūnas ar karys, per 3 darbo dienas nuo šios išvados gavimo teikia atitinkamam Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) teritoriniam skyriui rašytinį prašymą pateikti informaciją apie pareigūnui ar kariui išmokėtą ligos išmoką. Šią informaciją atitinkamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius pateikia per 3 darbo dienas nuo rašytinio prašymo gavimo.“

 

Daugiau – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/de0b3570b6af11eab9d9cd0c85e0b745

 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2020 m. liepa
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
29
30
1
2
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, Šventojo Jono Pauliaus II, Chiunes Sugiharos, Steigiamojo Seimo šimtmečio, Unesco pasaulio paveldo Lietuvoje, Tautodailės, Eugenijos Šimkūnaitės, Ateitininkų, Mokyklų bendruomenių METAIS

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!