Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Komentarai ir konsultacijos

split_long.png
Vienkartinės išmokos vaikams: 120 eurų vienkartinę išmoką gaus 330 tūkst. šeimų, 200 eurų – 60 tūkst. šeimų 2020 06 12

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

 

1. Šio įstatymo paskirtis – siekiant mažinti dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino atsiradusius neigiamus ekonominius ir socialinius padarinius bei skatinti ekonomiką, nustatyti vienkartinės išmokos šeimoms, auginančioms vaikus ar įvaikius, ir tėvų globos netekusiems vaikams (toliau – vienkartinė išmoka) dydį, teisę ją gauti turinčius asmenis, vienkartinės išmokos skyrimo ir mokėjimo sąlygas, tvarką ir finansavimą.

 

2. Šis įstatymas taikomas vaikams (asmenims), kuriems skiriama ir mokama Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnyje nurodyta išmoka vaikui.

 

3. Šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Išmokų vaikams įstatyme.

 

2 straipsnis. Vienkartinės išmokos dydis

 

1. Kiekvienam vaikui (asmeniui), kuriam pagal Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 1 dalį skiriama ir mokama išmoka vaikui, skiriama 120 eurų vienkartinė išmoka.

 

2. Kiekvienam vaikui (asmeniui), kuriam pagal Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalį papildomai skiriama ir mokama išmoka vaikui, skiriama 80 eurų vienkartinė išmoka.

 

3 straipsnis. Teisė į vienkartinę išmoką

 

Teisę į vienkartinę išmoką turi šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyti vaikai (asmenys), kuriems nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. buvo (yra) skirta šio įstatymo 1  straipsnio 2 dalyje nurodyta išmoka ar kurie nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. turėjo (turi) teisę gauti šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytą išmoką, ir ji skiriama iki 2022 m. sausio 31 d. už jiems priklausantį laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

4 straipsnis. Vienkartinės išmokos mokėjimo terminai

 

1. Vaikams (asmenims), kuriems nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 30 d. paskirta šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta išmoka, vienkartinė išmoka išmokama ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 31 d.

 

2. Jeigu šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta išmoka vaikui (asmeniui) skiriama 2020 m. liepos ar vėlesniais mėnesiais, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 31 d., jam priklausanti vienkartinė išmoka išmokama tą patį mėnesį, kurį vaikui (asmeniui) mokama šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta išmoka, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. vasario 25 d.

 

5 straipsnis. Vienkartinės išmokos skyrimas ir mokėjimas

 

1. Vienkartinę išmoką skiria ir moka savivaldybių administracijos, vadovaudamosi šiuo įstatymu, Išmokų vaikams įstatyme ir Vyriausybės patvirtintuose Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nustatyta tvarka be atskiro prašymo.

 

2. Vienkartinė išmoka vaikui (asmeniui) mokama tokia pačia tvarka, kuria jam yra (buvo) mokama šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta išmoka.

 

3. Asmenims, patiriantiems socialinę riziką, vienkartinė išmoka teikiama Išmokų vaikams įstatymo 19 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

4. Jeigu vaikas (asmuo), kuris turėjo teisę gauti vienkartinę išmoką, mirė, buvo pripažintas nežinia kur esančiu ar paskelbtas mirusiu ir vienkartinė išmoka jam nebuvo išmokėta, ši išmoka nemokama. Teisė gauti vienkartinę išmoką nepaveldima.

 

6 straipsnis. Vienkartinės išmokos ir kitų vaikui (asmeniui) priklausančių išmokų ar kompensacijų santykis

 

Pagal šį įstatymą mokama vienkartinė išmoka neturi įtakos kitoms vaikui (asmeniui) pagal įstatymus priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms ir (ar) kompensacijoms, taip pat skiriamai piniginei socialinei paramai ir apmokėjimui už socialines paslaugas.

 

7 straipsnis. Išskaitos iš vienkartinės išmokos

 

Išskaitos iš vienkartinės išmokos pagal vykdomuosius dokumentus ir (ar) savivaldybių administracijų direktorių sprendimus nedaromos.

 

8 straipsnis. Vienkartinių išmokų finansavimo šaltinis

 

1. Vienkartinės išmokos mokamos iš valstybės biudžeto lėšų.

 

2. Valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms išmokoms mokėti ir administruoti paskirstymas, pervedimas, tikslinimas, naudojimas, atsiskaitymas už jas ir kontrolė vyksta Išmokų vaikams įstatymo 4 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

9 straipsnis. Įstatymo galiojimas

 

Šis įstatymas galioja iki 2022 m. vasario 25 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

Daugiau – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d29ee30abe311eab9d9cd0c85e0b745

 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2020 m. liepa
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
29
30
1
2
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, Šventojo Jono Pauliaus II, Chiunes Sugiharos, Steigiamojo Seimo šimtmečio, Unesco pasaulio paveldo Lietuvoje, Tautodailės, Eugenijos Šimkūnaitės, Ateitininkų, Mokyklų bendruomenių METAIS

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!