Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Verslas

split_long.png
Ar darbdavys gali išsiųsti darbuotoją atostogauti privalomai? 2019 06 27

 

Ar darbdavys gali išsiųsti darbuotoją atostogauti privalomai? Ar gali darbuotojas atsisakyti eiti nepertraukiamų 10 d. d. kasmetinių atostogų? Ar darbdavys privalo sudaryti atostogų eiles?

 

Atsako verslo ginčų advokatų kontoros JUREX vadovaujančioji partnerė, advokatė Jurgita Judickienė.

 

Ar darbdavys privalo sudaryti atostogų eiles?

Ar darbdavys privalo sudaryti atostogų eiles, ar tai tik rekomendacija? Ar gali būti sudaromos eilės nuo sausio 1 iki gruodžio 31 d., nesivadovaujant Darbo kodeksu, kuriame numatytas laikotarpis nuo birželio 1 iki gegužės 31 d.? Jeigu darbdavys pasitvirtina atostogų eiles ir darbuotojai pagal jas išleidžiami atostogauti, ar dar reikalingas darbuotojo prašymas numatytoms atostogoms, ar tiesiog išleidimo pagrindas – patvirtintos atostogų eilės?

 

Atostogų eilė gali būti nesudaroma įmonėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius yra mažiau negu 10 (DK 110 str. 5 p.).

 

Daugiau darbuotojų turinčiose įmonėse tokia atostogų eilė turėtų būti sudaroma kolektyvinėje sutartyje, darbdavio ir darbo tarybos susitarime ar kitose darbo teisės normose numatyta tvarka.

 

Pagal DK 128 str. 3 d. bendrą principą atostogų eilė sudaroma per laikotarpį nuo birželio 1 d. iki kitų metų gegužės 31 d., jeigu kolektyvinėje sutartyje, darbdavio ir darbo tarybos susitarime ar įmonės atostogų suteikimo tvarkoje, kurią priimant konsultuojamasi su darbo taryba, nėra numatyta kitaip.

 

Todėl atostogų eilė gali būti sudaroma ir bet kokiam kitam metiniam laikotarpiui, pavyzdžiui, nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., o ne tik būtinai nuo birželio 1 d. iki gegužės 31 d.

 

Pagal DK 128 str. 6 d. „Kasmetinės atostogos įforminamos darbdavio nustatyta tvarka.“ Todėl darbdavys pats nustato reikalavimus, pagal kuriuos sudaro atostogų eiles, išleidžia darbuotojus atostogų.

 

Įprastai atostogų eilės sudarymas yra pakankamas pagrindas išleisti darbuotojus atostogų ir nesant nei darbuotojo prašymo, nei darbdavio įsakymo dėl atostogų suteikimo.

 

Ar gali darbuotojas atsisakyti eiti nepertraukiamų 10 d. d. kasmetinių atostogų?

Darbuotoja kategoriškai atsisako pasinaudoti kasmetinėmis 10 d. d. atostogomis vienu metu motyvuodama, kad jai tokios trukmės atostogos nereikalingos. Ar gali darbdavys patenkinti jos prašymą suteikti kasmetines atostogas po 5 d. d.?

 

DK 128 str. 1 d. numato, kad „kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus.

 

Bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 10 d. d. arba ne mažiau kaip 12 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę), o jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, atostogų dalis negali būti trumpesnė kaip dvi savaitės“.

 

Todėl darbdavys privalo suteikti bent 10-ies dienų nepertraukiamas atostogas vieną kartą per metus. To reikalauja darbo saugos principai.

 

Likusi atostogų dalis gali būti skaidoma ir suteikiama darbuotojo ir darbdavio susitarimu.

 

Vis dėlto, jei darbuotoja kategoriškai atsisako atostogauti nepertraukiamas 10 d. d., rekomenduotume darbdaviui raštu pasiūlyti darbuotojai tokias atostogas ir gauti jos rašytinį patvirtinimą ar paaiškinimą, kad ji nesutinka su tokios trukmės atostogomis.

 

Tokiu būdu darbdavys galės įrodyti, kad sudarė darbuotojai galimybę atostogauti, informavo, kad tokios trukmės atostogos reikalingos darbuotojo saugai ir sveikatai darbe užtikrinti, ir kad darbuotoja nesinaudoja teise į atostogas ne dėl darbdavio kaltės.

 

Ar gali toje pačioje įmonėje darbuotojas dirbti ir kartu atlikti praktiką?

Nerekomenduojame sudaryti su tuo pačiu asmeniu tuo pačiu metu ir praktikos sutarties, ir darbo sutarties. Geriau yra darbo sutartį sudaryti po praktikos laikotarpio.

 

Praktikos tikslas yra sudaryti sąlygas supažindinti praktikantą su veiklos sritimi, sudaryti galimybes pritaikyti įgūdžius, bet tai nėra darbo funkcijų vykdymas pagal darbo sutartį.

 

Kai supainiojama ir praktika, ir darbas pagal darbo sutartį, ribos, kada baigėsi praktikos laikas, už kurį nemokama, ir prasidėjo darbo laikas, už kurį turi būti mokama, dažnai nelieka.

 

Dėl to gali kilti abejonių, ar darbdavys nesiekia išvengti darbo užmokesčio mokėjimo prisidengdamas nemokamu darbu.

 

Be to, jei darbdavys pageidauja priimti nekvalifikuotą darbuotoją, kurį nori mokyti, Darbo kodeksas dar numato galimybę sudaryti pameistrystės sutartį, nesudarius mokymo sutarties laikotarpiui iki 6 mėnesių.

 

Tokiu atveju darbdavys gali netgi susitarti su pameistriu dėl darbdavio patiriamų mokymo išlaidų atlyginimo pagal DK 83 str. 4 d. nuostatas.

 

Įmonės darbuotojai linkę vėluoti į darbą. Ar gali įmonė išleisti įsakymą ar tarnybinį raštą ir užfiksavusi vėluojančius asmenis mėnesio pabaigoje išskaičiuoti pavėluotas valandas iš atlyginimo?

Įmonė turėtų patikslinti darbo tvarkos taisykles, pasirašytinai supažindinti darbuotojus su jomis, paaiškinti, kaip svarbu, kad darbuotojai ateitų į darbą laiku ir nevėluotų.

 

Darbuotojams ir toliau vėluojant, darbdavys gali pareikalauti iš jų pasiaiškinti raštu dėl vėlavimo, įspėti apie pažeidimą ir tai, kad gali būti atleisti, jei dar kartą vėluos.

 

Jei darbdavys įspėjo darbuotoją apie pažeidimą ir darbuotojas vėl padaro tokį patį pažeidimą, darbdavys gali atleisti darbuotoją dėl jo kaltės (DK 58 str. 4 d.).

 

Darbdavys neturi teisės išskaičiuoti už vėluotas valandas iš darbo užmokesčio, bet gali įspėtiems dėl pažeidimo darbuotojams neskirti darbdavio sprendimu skiriamų skatinamųjų premijų, jei darbo tvarkos taisyklėse ar darbo apmokėjimo sistemoje yra numatęs tokias poveikio priemones ir jų neskyrimo pagrindus.

 

Mokėjimas tik už faktiškai dirbtą darbo laiką galimas tik jei darbuotojai dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą (DK 115 str. 7 d.).

 

Ar darbdavys gali išsiųsti darbuotoją atostogauti privalomai?

Galėtų, jei tokia galimybė būtų numatyta darbdavio vidaus teisės aktuose.

 

Pavyzdžiui, įtvirtinta, kad darbuotojai iki nustatytos datos turi pareikšti pageidavimus dėl atostogų datos ir trukmės, o to nepadariusiems minimalus kasmetinių atostogų laikas (10 d. d. arba 2 savaitės) suteikiamas darbdavio nuožiūra.

 

Darbo sutarties šalys turi geranoriškai bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise.

 

Darbuotojo atsisakymas derinti atostogų laiką gali lemti Darbo kodekso 128 str. 1 d. nuostatos, už kurios įgyvendinimą atsakingas darbdavys, pažeidimą.

 

Vidaus dokumentuose nesant nuostatų dėl kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos ir procedūros, darbuotojo „priversti“ atostogauti darbdavys negali.


www.vz.lt inf.
 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2019 m. lapkritis
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
28
29
30
31
1
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2019-uosius paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo, Lietuvos Tarybos pirmininko, Lietuvos valstybės Prezidento Antano Smetonos, Juozo Tumo-Vaižganto, Žemaitijos, Lietuvos šaulių sąjungos, Jono Žemaičio-Vytauto, Pasaulio lietuvių, Juozo Naujalio, Laikinosios sostinės atminimo, Jėzuitų misijos Lietuvoje, Vietovardžių METAIS.

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!